Dolenni Defnyddiol

Cysylltiadau

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cadw

Amguedda Cymru

Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru

Ymddiriedolaeth Meysydd Brwydrau  

 

Rheoli Meysydd Brwydrau Hanesyddol  

Ynghylch Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

Polisi Cynllunio Cymru

Cof Cymru – Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru

 

Rhoi Gwybod am Ganfyddiadau ar Feysydd Brwydrau a’u Cofnodi

PAS Cymru – arweiniad i’r Cynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru

Methodoleg Archaeoleg Meysydd Brwydrau a darganfydda metel gan yr Ymddiriedolaeth Meysydd Brwydrau.

Canllawiau gan yr Ymddiriedolaeth Meysydd Brwydrau am ddarganfydda metel ar feysydd brwydrau.

Mark Lodwick, Cydlynydd Canfyddiadau PAS Cymru, Adran Hanes ac Archaeoleg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP. Ffôn: 02920 573226; ebost: mark.lodwick@museumwales.ac.uk

 

Adnoddau Meysydd Brwydrau

Grŵp Ymchwil y Croniclau

Y Bywgraffiadur Cymreig

Battlefield Archaeology: A Guide to the Archaeology of Conflict (BAJR Practical Guide 8)

Y Rhestr o Feysydd Brwydrau Hanesyddol yn yr Alban

Cofrestr Historic England o Feysydd Brwydrau Hanesyddol