Cydnabyddiaethau’r Wefan

Mae’r holl gynnwys ar y wefan hon wedi’i ysgrifennu gan y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac eithrio ‘Beth Yw Maes Brwydr yng Nghymru’ a ‘Rheoli Meysydd Brwydrau Hanesyddol’, a ysgrifennwyd gan Wasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), a ‘Canfyddiadau ar Feysydd Brwydrau’, a ysgrifennwyd gan Amgueddfa Cymru.

Dyluniwyd a datblygwyd y wefan gan Orangeleaf Systems Cyf

Cyfieithwyd gan CYMEN